Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Įvadinis puslapis
- Naujienos
- Artimiausi įvykiai
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - LRS teisės aktų paieška
                    - ES teisės aktų paieška
                    - AM teisės aktai
                    - Teisės aktai reglamentuojantys ūkio subjektų veiklos priežiūrą
                              - Viešasis administravimas, valstybės institucijų veikla
                              - Žala aplinkai
                              - Poveikio aplinkai vertinimas, teritorijų planavimas, statybos
                              - Atliekos
                              - Oras
                              - Vanduo
                              - TIPK leidimai
                              - Aplinkosauginiai mokesčiai
                              - Miškai
                              - Laboratoriniai tyrimai, valstybinis monitoringas
                              - Gyvosios gamtos apsauga
                              - Kiti
                              - Administracinė atsakomybė
                    - Teisės aktų pakeitimai
          - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Teisės aktų projektų archyvas
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
- Veiklos sritys
- Korupcijos prevencija
          - Įstaigos vadovo patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymas
          - Korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas
          - Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį
          - Kur ir kaip pranešti apie korupciją
          - Elgesio su dovanomis principai
          - Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje
          - Dėl už korupcijos prevencijos priemones atsakingų asmenų mokymų
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Planavimo dokumentai
                    - Strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai (užduotys)
                    - Metiniai veiklos planai
          - Ataskaitos
          - Darbo užmokestis
          - Paskatinimai ir apdovanojimai
          - Viešieji pirkimai
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
                    - 2012
                    - 2011
                    - 2013
                    - 2015
                    - 2014
                    - 2017
                    - 2016
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - Ūkio subjektų priežiūra
                    - Teisės aktų, nustatančių atitinkamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių priežiūrą atliekančio subjekto įgaliojimus, sąrašas
                    - Pagrindiniai ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimai
                    - Taisyklės
                    - Planai (patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai)
                    - Kontrolės rezultatų suvestinės
                    - Ūkio subjektų patikrinimo rezultatų ataskaita
                    - Departamento veiklos vertinimo kriterijai (informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą)
                    - Ūkio subjektų apklausa
                    - Priežiūrą atliekančio subjekto priimtų sprendimų apskundimo tvarka
                    - Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
          - Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Paslaugos
- Nuorodos
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Siųsti klausimą
- Struktūra ir kontaktai
- Aplinkos kokybė
          - Oro kokybė
                    - Lietuvos valstybinio oro monitoringo matavimų duomenys
                    - Plačiau apie aplinkos oro kokybę
                    - Panevėžio oro kokybės matavimo stotelės duomenys
          - Upių ir ežerų monitoringas
                    - Upių ir ežerų monitoringo planas
                    - Monitoringo rezultatai
- Archyvas
          - Aplinkosauginiai mokesčiai (archyvas)
                    - Stacionarūs taršos šaltiniai
                    - Mobilūs taršos šaltiniai
                    - Pakuotė
                    - Apmokestinamieji gaminiai
          - Neetatiniai inspektoriai (archyvas)
          - Inspektavimo vadovas
          - Teisės aktų sąrašas
          - Ūkio subjektų priežiūros rezultatai
                    - Aplinkos kokybės reikalavimų pažeidimai
                    - Šiurkštūs gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimai
          - Įmonės teikiančios transporto techninės priežiūros ir remonto paslaugas
          - Atliekos (archyvas)
                    - Atliekos
                    - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
                    - Produktų atliekų apskaita
          - Oro kokybės tyrimų duomenys
                    - 2012
                    - 2011
                    - 2010
                    - 2009
                    - 2008
                    - 2007
                    - 2006
                    - 2013
          - Upių monitoringo duomenys
                    - 2012
                    - 2011
                    - 2010
                    - 2009
                    - 2008
                    - 2007
                    - 2006
          - Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus akredituota veikla
          - ATPK ir administracinio poveikio priemonės
          - Aplinkos kokybė (archyvas)
                    - Šiltnamio ef. sukeliančių dujų atask.
                              - 2012 m.
                              - 2011 m.
                              - 2010 m.
                              - 2009 m.
                              - 2008 m.
                              - 2013 m.
                    - Oro kokybė
                              - Lietuvos valstybinio monitoringo matavimo duomenys
                              - Plačiau apie aplinkos kokybę
          - Poveikio aplinkai vertinimas (archyvas)
                    - Taršos integruota prevencija ir kontrolė
                    - Informacija apie planuojamus išduoti, atnaujinti TIPK leidimus
                    - Informacija apie pateiktą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą
                    - Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendinių dėl PAV galiojimų pratęsimo
                    - Informacija apie PAV procedūrų sustabdymą
                    - Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos
                    - Atrankos išvados
                              - 2010
                              - 2011
                              - 2012
                              - 2013
                              - 2014
                    - PAV programos
                    - PAVNS informacija
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus