Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendinių dėl PAV galiojimų pratęsimo

2014-02-24 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo

2014-02-24

1. Atsakingos institucijos priimtos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo data ir rašto registracijos Nr.
Atrankos išvados dėl AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 modernizavimo, keičiant iškastinį kurą į biokurą II etapo poveikio aplinkai vertinimas atliktas 2011-04-05 rašto Nr. N5 – 1502.
2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) motyvuoto prašymo, pateikto atsakingai institucijai, data ir registracijos Nr.
AB „Panevėžio energija“ prašymą pateikė 2014-02-14 rašto Nr. 218-301.
3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas, adresas, tel.).
AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. (8-45) 46 35 25.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą – II etapas.
5. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė).
Pušaloto g. 191, Panevėžys, Panevėžio apskritis.
6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) nurodyti motyvai dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.
2012 m. balandžio mėnesį buvo baigtas įgyvendinti Panevėžio RK-1 modernizacijos projekto I etapas, kurio metu pradėtas šilumos ir elektros energijos gamybai naudoti biokuras. Sumažėjęs taršaus kuro naudojimas, sumažino kenksmingų teršalų, kartu ir anglies dvideginio, išmetimus į aplinkos orą. Šio projekto dalies įgyvendinimui buvo gauta Sanglaudos fondo parama ir pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR ūkio ministerijos, AB „Panevėžio energija“, ir Lietuvos verslo paramos agentūros. 2013-2015 m. įgyvendinamas ir vykdomas numatyto projekto Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą –II etapas. Antro etapo I dalies metu planuojama pastatyti biokuru kūrenamą 12 MW galios vandens šildymo katilą. Kartu numatoma atsisakyti trijų po 2000 m3 talpos mazuto rezervuarų. Atlaisvinta teritorija bus panaudota biokuro tvarkymui bei sandėliavimui. Numatoma panaudoti šiuolaikines biokuro deginimo technologijas užtikrinančias aukštą įrangos darbo efektyvumą ir aplinkosauginių normų laikymąsi. Įrangos valdymas maksimaliai mechanizuotas ir automatizuotas. Naujam vandens šildymo katilui numatoma įrengti dengtą, mechanizuotą biokuro sandėlį, galintį sukaupti dviejų parų biokuro atsargą katilui dirbant nominaliu apkrovimu. Pastačius naują katilą katilinės šiluminis galingumas padidės iki 139,95 MW. Įgyvendinus projektą, sumažės iškastinio kuro poreikis – bus naudojama mažiau mazuto ir mažiau gamtinių dujų. Antro etapo projektui įgyvendinti taip pat gauta Sanglaudos fondo parama. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga - 2015 m. rugsėjo mėnuo.
7. Atsakingos institucijos motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.
AB „Panevėžio energija“ pateikė pagristą informaciją, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos yra atliktos procedūros: pateikta paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui koreguoti, parengtas statinio projektas ir pateiktas statybą leidžiančius dokumentus išduodančiai institucijai.
AB „Panevėžio energija“ pateikė pagrįstą informaciją, kad informacija atrankai pagal kurią buvo priimta atrankos išvada nepasikeitė.
Prašymas pateiktas laiku, likus daugiau nei 20 darbo dienų iki atrankos išvados galiojimo termino pabaigos.
8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos pratęsimo pobūdis (pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas.
Atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo - AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą – II etapas, galiojimo terminas pratęsiamas 3 metams.


Sprendimas dėl sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo

XML