Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2010


Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Kazliškio ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo Senamiesčio g. 114 B, Panevėžyje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio nuotėkų valyklos nusausinto dumblo kompostavimo poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Pasvalio rajono Nairių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl ŽŪB“Girsūdai“ Girsūdų k., Daujėnų sen., Pasvalio r., poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo Vabalninko m., Biržų r. numatomos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl esamo fermos pastato griovimo, stoginės su virtuve ir užtrukusių – melžiamų karvių fermos naujos statybos Norgėlų k., Joniškėlio sen., Pasvalio r., poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl Aukštadvario ŽŪB Butkiškių gamybinio centro mėšlo ir nuotėkų tvarkymo modernizavimo poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl biohumuso, biomasės, sliekų ir komposto gamybos Donelaičio g. 16, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo Bajorų k., Rokiškio r. poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Virsnio žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės Balandiškių k., Pabiržės sen., Biržų r. įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio regiono komunalinių atliekų srauto apdorojimo mechaninio biologinio apdirbimo įrenginiuose poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Kupiškio rajono Šepetos ir Rudilių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 100 kW galios fotovoltinės saulės jėgainės statybos ir eksploatavimo Gindvilių k., Rokiškio r. poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 15kW galios vėjo jėgainės statybos Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Žvalgaičių žvyro ir smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo Ramygalos m., Ramygalos sen., Panevėžio r., numatomos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl elektros ir elektronikos atliekų perdirbimo Tatkonių k., Skapiškio sen., Kupiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Antanašės kaimo dalies melioracijos statinių atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl saulės energijos elektrinės Butkūnų k., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl saulės energijos elektrinės Bliūdžių k., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl saulės energijos elektrinės Deveitonių k., Pasvalio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl UAB „Kupiškio Akmenlita“ kiaulininkystės ūkio modernizavimo Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r. poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., numatomos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl UAB „Biržų bekonas“ tvartų ir mėšlo ūkio rekonstrukcija, pritaikant atjunkytų ir penimų kiaulių laikymui poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl ŽŪB „Tetervinai“ fermos rekonstrukcijos ir priestato naujos statybos poveikio aplinkai privalomojo vertinimo
Atrankos išvada dėl AB“Panevėžio energija“ Panevėžio RK – 1, Pušaloto g. 191, Panevėžys, modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų, komercinės paskirties objektų statybos Degionių kaime, Panevėžio rajone poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl nuotėkų rinktuvų, slėginių nuotėkų, magistralinių ir skirstomųjų vandentiekio tinklų Panevėžio raj. savivaldybės teritorijoje Paliūniškio k. poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos Venslaviškių kaime, Panevėžio rajone poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Mikoliškio k., Pasvalio r.“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Bajorų k., Rokiškio r.“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos trasos nuo boilerinės Nr.2 iki ŠK – 104 modernizacija Rokiškyje“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos trasos nuo ŠK - 23 iki ŠK – 23 - 1 modernizacija Panevėžyje“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos trasos nuo ST- 1 iki ŠK - 80 modernizacija Panevėžyje“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Kupiškio mieste“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ST-1 modernizacija Panevėžyje“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos „Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizacija Panevėžyje“ poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Žvikų žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 1 MW galios foto elementų elektrinės statybos ir eksploatavimo Ąžuolpamūšės k., Pasvalio r. poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl AB „Amilina“ gamybinių pastatų rekonstrukcijos J. Janonio 12, Panevėžyje , poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų padalijimo, žemės paskirties keitimo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai Samanynės k., Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos Rėklių kaime, Panevėžio rajone poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Panevėžio rajone (Krekenavoje ir Švenčiuliškiuose) poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Panevėžio rajone Upytės k. poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Baroniškių žvyro ir smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Kupiškio rajono Alizavos gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų statybos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl žemės sklypo Maletiškio vs., Panevėžio sen., Panevėžio r., detaliojo plano poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl dviračių takų įrengimo ir vietinių kelių rekonstravimo prie Lėvens tvenkinio ir Lėvens upės Kupiškio rajone poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl mažaaukščių ir daugiaaukščių (iki 5aukštų) gyvenamųjų namų statybos prie Kniaudiškių ir K.Naruševičiaus gatvių, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 5 kW galingumo vėjo jėgainės statybos Buniuškių k., Kriaunų sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimo Panevėžio mieste poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 22 kW galingumo ir 24 m aukščio vėjo jėgainės statybos Butėnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r., numatomos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl vandentiekio ir nuotėkų tinklų plėtros Rokiškio mieste poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 5 kW galingumo vėjo jėgainės statybos Gaižiūnų k., Vabalninko sen., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl 20 kW galingumo vėjo jėgainės statybos Gaižiūnų k., Vabalninko sen., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo
Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Trumpragio smėlio telkinio naudojimo
Atrankos išvada dėl Lėvens upės baseino vandens telkinių sutvarkymo Panevėžio rajone Panevėžio ir Paįstrio seniūnijose poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl Nevėžio upės baseino vandens telkinių sutvarkymo Panevėžio rajone Miežiškių ir Naujamiesčio seniūnijose poveikio aplinkai privalomojo vertinimo
Atrankos išvada dėl AB"Warta Glass Panevėžys" gamybos plėtros poveikio aplinkai privalomo vertinimo
Atrankos išvada dėl žemės sklypo, reikalingo kempingui įrengti Panevėžyje, detaliojo plano poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl sklypo, reikalingo sporto ir sveikatingumo kompleksui statyti Biržuose, detaliojo plano poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Trumpragio smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai privalomojo vertinimo

XML