Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Paslaugos

PANEVĖŽIO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

2016-12-27

PANEVĖŽIO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-medziojamiesiems-gyvunams-sumedzioti-isdavimas-77;3979.html

2. Laisvos formos pažymos ar akto, patvirtinančio dirbtinį laukinių augalų ir grybų padauginimą tam pritaikytoje kontroliuojamoje aplinkoje, išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/laisvos-formos-pazymos-ar-akto-patvirtinancio-dirbtini-laukiniu-augalu-ir-grybu-padauginima-tam-pritaikytoje-kontroliuojamoje-aplinkoje-isdavimas-77;3387.html

3. Mažojo karjero paso suderinimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/mazojo-karjero-paso-suderinimas-77;3420.html

4. Pažymos apie Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų aplinkosaugos srityje laikymąsi išdavimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-geros-ukininkavimo-praktikos-reikalavimu-aplinkosaugos-srityje-laikymasi-isdavimas-nacionalinei-mokejimo-agenturai-prie-zemes-ukio-ministerijos-77;10481.html

5. Pažymos apie atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymą likviduojant bankrutavusią įmonę išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-atlieku-uztersto-dirvozemio-ir-grunto-sutvarkyma-likviduojant-bankrutavusia-imone-isdavimas-77;10440.html

6. Leidimų dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų ne miško ūkio paskirties žemėje, šių darbų vykdymo derinimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-del-saugotinu-medziu-ir-krumu-kirtimo-persodinimo-ar-kitokio-pasalinimo-atveju-ne-misko-ukio-paskirties-zemeje-siu-darbu-vykdymo-derinimas-77;10446.html

7. Parengtų žemės reformos žemėtvarkos projektų ar projektų prilyginamų žemės reformos žemėtvarkos projektams derinimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/parengtu-zemes-reformos-zemetvarkos-projektu-ar-projektu-prilyginamu-zemes-reformos-zemetvarkos-projektams-derinimas-77;10447.html

8. Piliečių ir įmonių konsultavimas aplinkosaugos klausimais.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pilieciu-ir-imoniu-konsultavimas-aplinkosaugos-klausimais-77;10434.html

9. Plombų ženklinti verslinės žvejybos įrankius išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/plombu-zenklinti-verslines-zvejybos-irankius-isdavimas-77;10451.html

10. Priėmimas į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/-priemimas-i-neetatinius-aplinkos-apsaugos-inspektorius-77;10501.html

11. Teisės medžioti suteikimas ir LR medžiotojo bilieto išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-medzioti-suteikimas-ir-lr-medziotojo-bilieto-isdavimas-77;10433.html

12. Pažymos apie rastą žuvusį saugomos rūšies egzempliorių, kuris bus naudojamas mokslo, mokymo įstaigose ar saugomų teritorijų direkcijose mokslo ar mokymo tikslais išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-rasta-zuvusi-saugomos-rusies-egzemplioriu-kuris-bus-naudojamas-mokslo-mokymo-istaigose-ar-saugomu-teritoriju-direkcijose-mokslo-ar-mokymo-tikslais-isdavimas-77;10432.html

13. Akto apie saugomų gyvūnų pagausėjimą aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose (jauniklių atsivedimą ar paukščių išsiritimą) išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/akto-apie-saugomu-gyvunu-pagausejima-aptvaruose-voljeruose-ar-kituose-statiniuose-jaunikliu-atsivedima-ar-pauksciu-issiritima-isdavimas-77;10484.html

14. Raštiško pritarimo dėl saugomų rūšių ar Lietuvos teritorijoje natūraliai gyvenančių nesaugomų rūšių gyvūnų numatomo išleidimo į laisvę išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/rastisko-pritarimo-del-saugomu-rusiu-ar-lietuvos-teritorijoje-naturaliai-gyvenanciu-nesaugomu-rusiu-gyvunu-numatomo-isleidimo-i-laisve-isdavimas-77;10471.html

15. Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zvejybos-padaliniu-zvejybos-zurnalu-isdavimas-77;10452.html

16. Raštiškas suderinimas mėgėjų žvejybos varžybų metu nesilaikyti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 7 ir 11.1 punkte nustatytų draudimų.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/rastiskas-suderinimas-megeju-zvejybos-varzybu-metu-nesilaikyti-megeju-zvejybos-vidaus-vandenyse-taisykliu-7-ir-111-punkte-nustatytu-draudimu-77;10435.html

17. Pažymos apie minimalių aplinkosaugos normų laikymąsi išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-minimaliu-aplinkosaugos-normu-laikymasi-isdavimas-77;10510.html

18. Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto valdos atitiktį vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimams išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-zemes-ukio-veiklos-subjekto-valdos-atitikti-vandenu-apsaugos-nuo-tarsos-nitratais-is-zemes-ukio-saltiniu-reikalavimams-isdavimas-77;10450.html

19. Išvados dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/isvados-del-zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-isdavimas-77;10497.html

20. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-naudoti-medziojamuju-gyvunu-isteklius-medziokles-plotu-vienete-isdavimas-77;7898.html

21. Išvados gyvūnų gausos reguliavimui teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/isvados-medziojamuju-gyvunu-gausos-reguliavimui-teritorijose-kuriose-medzioti-draudziama-isdavimas-77;10460.html

22. Kadastrinių matavimo bylų žemės sklypų planų derinimas jei žemės sklypas patenka į saugomas teritorijas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kadastriniu-matavimo-bylu-zemes-sklypu-planu-derinimas-jei-zemes-sklypas-patenka-i-saugomas-teritorijas-77;10470.html

23. Informacijos dėl dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimo teikimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/informacijos-del-dirbtinio-nepratekamo-pavirsinio-vandens-telkinio-irengimo-teikimas-77;10469.html

24. Leidimo į kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingiems lakams, dažams ir kitiems produktams įvežti/įsigyti išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimai-i-kulturos-vertybiu-registra-irasytu-pastatu-ir-senoviniu-transporto-priemoniu-restauravimui-ir-prieziurai-reikalingiems-lakams-dazams-ir-kitiems-produktams-ivezti/isigyti-isdavimas-77;10462.html

25. Pažymos ar asmenys nėra bausti už šiurkščius medžioklės taisyklių pažeidimus išdavimas.

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-ar-asmenys-nera-bausti-uz-siurkscius-medziokles-taisykliu-pazeidimus-isdavimas-77;10459.html

26. LR medžiotojo bilieto išdavimas pametus arba sugadinus bilietą, arba nelikus vietos įrašams apie duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui.


Priedai:


[Archyvas]

XML