Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Dėl paraiškų TIPK leidimų II priedo įrenginiams rengimo. Seminaro medžiaga.

2007-09-14

1. Bendroji dalis: Paraiškos I sk. " Duomenys apie įrenginį", II sk. "Informacija apie ūkinę veiklą", III sk. "Gamybos procesai", IV sk. "Gamtos išteklių, energijos ir kuro, žaliavų ir pagalbiniųi medžiagų gamyba ir vartojimas" pildymo reikalavimai.

2. Vanduo, nuotekos: Paraiškos V sk. "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas", VII sk. "Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" pildymo reikalavimai.

3. Aplinkos oras: Paraiškos VI sk. "Į aplinkos orą išmetami teršalai", XI sk. "Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolės", XII sk. "Veiklos nutraukimas, veiklos stabdymas ir priežiūra po uždarymo", "Deklaracija" pildymo reikalavimai.

4. Atliekos: Paraiškos IX sk. "Numatomas atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas" pildymo reikalavimai.

5. Monitoringas: Paraiškos VIII sk. "Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga", X sk. "Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas" pildymo reikalavimai.