Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Patikrintas buitinių nuotekų tvarkymas Pakriaunių kaime Rokiškio rajone

2017-06-07

        Rokiškio rajono agentūros  pareigūnai Obelių seniūnijoje patikrino Pakriaunių kaimo privačių gyventojų namų buitinių nuotekų tvarkymą. Iš viso buvo patikrinti 34 individualūs namai. Dalis  gyventojų požeminį vandenį gauna iš Pakriaunių bendruomenės  požeminio vandens gręžinio. Kadangi požeminiame vandenyje yra labai daug geležies, gyventojai maisto ruošimui naudoja vandenį iš savo kieme esančių šachtinių šulinių.  Buitinės kanalizacijos tinklų kaime nėra, todėl buityje susidarančias nuotekas gyventojai tvarko individualiai.  Dauguma tikrintuose kiemuose yra nuotekų surinkimo talpos.
      Tikrinimo metu aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis nenustatytas. Kad ir ateityje nekiltų nesusipratimų gyventojams buvo paaiškinta, kaip turi būti įrengti ir eksploatuojami septikai ir nuotekų kaupimo rezervuarai. Taip pat buvo informuojami, kad nuotekų turėtojai  turi sudaryti sutartį su nuotekų šalinimo paslaugas teikiančia įmone. Artimiausi buitinių nuotekų valymo įrenginiai  priklausantys UAB „Rokiškio vandenys“ yra Obelių mst, 4,8 km. nuo kaimo.
       Kaip turi būti įrengti ir prižiūrimi įrenginiai, kai nėra galimybės pastatyti biologinių nuotekų valymo įrenginių, primename dar kartą visiems:     
     septikas – anaerobinio, mechaninio nuotekų valymo įrenginys, kuriame apvalomos nuotekos;
     nuotekų kaupimo rezervuaras – talpykla pavienių objektų ar jų grupių nuotekoms kaupti ir laikyti, kol jos bus transportuojamos galutinai sutvarkyti.
       Buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimas:
   - turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio. Įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.
       Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų eksploatavimas bei kontrolė:
   - tvarkant nuotekas septikuose, reikia vengti, kad į nuotekas nepatektų medžiagų, kurios gali pakenkti septikams ir po jų įrengtiems biologinio valymo įrenginiams (nuotekų filtravimo sistemoms, smėlio ir durpių filtrams, biofiltrams ir kt.), sutrikdyti arba nutraukti jų veikimą. Taip pat būtina užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų cheminės medžiagos, galinčios užteršti gruntą ir požeminius vandenis (dažai, lakai, akumuliatorių rūgštys, skiedikliai, tepalai, netinkami vartoti vaistai ir pan.);
   - nuotekų iš kaupimo rezervuarų transportavimo dažnumas turi būti parenkamas atsižvelgiant į susidarančių nuotekų kiekį ir kaupimo rezervuaro tūrį. Septikų dumblo išvežimo dažnumas turi būti parenkamas vadovaujantis septiko gamintojo pateiktomis eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis;
   - nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką;
   - nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (ar) naudotojai privalo periodiškai tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ir/ar nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis (proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui), turi patikrinti rezervuaro sandarumą ir nustatę, kad rezervuaras nesandarus, nedelsdami imtis priemonių jam užsandarinti;
   - patikrinti, ar nuotekų kaupimo rezervuarai sandarūs ir ar nėra įrengtų vamzdžių, kuriais nuotekos būtų išleidžiamos į gamtinę aplinką, galima apžiūrint ištuštintą talpą, mechaniškai tikrinant rezervuaro dugno kietumą, panaudojant dūminę techniką ir kt.;
   - už tinkamą ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų eksploatavimą atsakingi nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų savininkai ir (ar) naudotojai.
       Pakriaunių kaimo gyventojai, kaip ir kitų kaimų gyventojai, galėtų kooperuotis organizuodami nuotekų išvežimą.Taip ekonomiškiau ir patogiau. Gyventojai pasidalino „svajone“, kada nors turėti gerą požeminį vandenį ir kad gyvenvietėje būtų pastatyti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai.

2017-06-07