Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Ekonominės sankcijos juridiniams asmenims

2016-08-03

      Primename, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos atsakomybėn bus traukiami ir juridiniai asmenys. Iki šiol ekonominės sankcijos juridiniams asmenims už aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo pažeidimus nebuvo reglamentuotos.
     Pinigines baudas skirs aplinkos apsaugos pareigūnai, jų sprendimai galės būti skundžiami administraciniam teismui. Aplinkos apsaugos įstatyme dabar yra nauja speciali juridinių asmenų atsakomybės procedūra – aplinkosaugos pažeidimų nustatymo, nagrinėjimo, sankcijų skyrimo taisyklės, sprendimų apskundimo tvarka. Šiame įstatyme išdėstyta 70 pažeidimų sudėčių – už atliekų ir pakuočių tvarkymo reikalavimų pažeidimus, teršalų išmetimus į aplinką, cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimų pažeidimus, gamtos išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimus, ūkinės veiklos vykdymą neturint leidimo, aplinkos monitoringo, aplinkosaugos ženklinimo reikalavimų pažeidimus. Dauguma pažeidimų suformuluoti perkeliant Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus nustatyti efektyvias ir atgrasančias sankcijas. Už juridinių asmenų padarytus pažeidimus nustatytos baudos nuo 30 iki  150 000 eurų.
      Aplinkos apsaugos įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje. Šio įstatymo pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai. Pakeistos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Aplinkos monitoring, Aplinkos oro apsaugos, Atliekų tvarkymo, Cheminių medžiagų ir preparatų, Jūros aplinkos apsaugos, Miškų įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Saugomų teritorijų įstatymo, Žemės gelmių įstatymo nuostatos. Aplinkos apsaugos įstatymas taip pat skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą.

2016-08-03