Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Informacija ūkio subjektams, kurių veiklos metu į aplinkos orą išmetami teršalai

2016-07-01

       Primename, kad taršos šaltinių naudotojai, kurie ūkinės veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmeta teršalus, privalo atlikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją (toliau – inventorizacija).
       Inventorizacijos tikslas – nustatyti (patikslinti) ūkinės veiklos objekto aplinkos oro taršos šaltinius bei jų parametrus, išmetamą teršalų kiekį ir jų sudėtį.
       Inventorizaciją atlikti bei inventorizacijos ataskaitą rengti gali tiek ūkinės veiklos objekto specialistai, tiek ir pagal sutartis dirbančių įmonių, organizacijų ar įstaigų, išskyrus vykdančius aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kompetentingi specialistai, kurie gali atlikti visišką arba tik dalinę (pvz., inventorizuoti tik taršos šaltinius) inventorizaciją. Taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų instrumentinius matavimus gali atlikti tik laboratorijos, nustatyta tvarka turinčios Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) išduotus leidimus ar akreditavimo pažymėjimus. Inventorizacija rengiama ūkinės veiklos vykdytojo lėšomis. 
        Pradėjus eksploatuoti naują įrenginį ar jo dalį, susijusią su teršalų išmetimu į aplinkos orą, inventorizacija turi būti atliekama per vienerius metus nuo įrenginio ar jo dalies paleidimo (veiklos pradžios) datos.
Visi teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltiniai, išmetamas į orą teršalų kiekis ir sudėtis įvertinami ne ilgesniam kaip 5-erių metų laikotarpiui. Jeigu veiklos vykdytojas iki ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pabaigos oficialiu raštu kreipiasi į AAA, patvirtindamas, kad ūkinės veiklos objekte anksčiau atliktos inventorizacijos ataskaita visiškai atitinka esamą būklę, AAA gali priimti sprendimą (atsakyti oficialiu raštu) dėl ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo.
        Visus taršos šaltinių naudotojus, kurių veiklos metu išsiskiria teršalai į orą, raginame atlikti savalaikį taršos šaltinių bei išmetamų teršalų inventorizavimą ar dar galiojančių inventorizacijos ataskaitų pratęsimą.
         Atkreipiame dėmesį, kad už aplinkosauginių reikalavimų neįgyvendinimą laiku Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė, t. y. bauda nuo 57 iki 144 eurų.

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles rasite čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2469D928D10/zwymkGFWIt

2016 06 30