Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Lietuvos miškų ir laukų milžinai ąžuolai – problema ūkininkams

2016-06-27

      Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos, lietuvių liaudies daina ir šiomis dienomis dar žinoma, senieji lietuviai labai vertino medžius - ypač ąžuolus, kūrė apie juos dainas, ąžuolų vainikais pagerbdavo galiūnus. Šiais laikais, jeigu ūkininkui trukdo dirbti laukus „koks šimtametis ąžuolas“, galima jį ir nupjauti, galbūt niekas nepamatys. Taip atsitiko ir piliečiui V. J., kuris neturėdamas Pasvalio rajono savivaldybės išduoto leidimo, skirto saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar pašalinimo darbams, Šimonių k. nupjovė 122 cm kamieno skersmens ąžuolą, kuris augo jo išsinuomotame ir dirbamame grūdinių kultūrų lauke. Tačiau atsirado neabejingų piliečių, kurie pastebėjo, kad laukų horizonte nebėra šimtamečio milžino...
     Pilietis V. J. tokia savo veika pažeidė LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ 9 punkto reikalavimus. Žala aplinkai, sunaikinus želdinius (saugotinus medžius) skaičiuojama, kadangi pilietis, neteisėtai iškirtęs saugotinus medžius, gamtai padarytus nuostolius atlygina pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, kurių 1 priedas  reglamentuoja, jog nukirstas medis (ąžuolas paprastasis) priskiriamas III grupės sąrašui, pagal kurį medžio kamieno skersmens centimetras įkainotas 9 Eur.
     Pasvalio rajono agentūros pareigūnai atliko tyrimą ir piliečiui V. J. už ąžuolo nupjovimą be leidimo paskaičiavo žalą aplinkai 823,00 eurus. Pilietis V. J. turėjo atlyginti paskaičiuotą aplinkai padarytą žalą ir dar sumokėti  28,00 eurų baudą, numatytą ATP kodekso 78 str. 1 d.                                                        
    Tame pačiame sklype dviejų 79 cm ir 92 cm augančių ąžuolų kamienai apdeginti ugnimi - vizualiai apžiūrėjus vietovę, matėsi šalia ąžuolų buvusi laužavietė, deja pažeidėjo dėl minėtų ąžuolų sužalojimo nustatyti nepavyko.
    Pasvalio rajono agentūra per pirmąjį šių metų pusmetį gavo ir tyrė 14 įvairių pranešimų ir skundų dėl galimai neteisėto medžių pjovimo.    
    Visiems, kas ruošiasi pjauti medžius, dar kartą primename, kad tai daryti be jokio leidimo galima tiktai savo kieme, privačioje namų valdoje. Kitoje žemėje su pjūklais darbuotis galima tiktai tada, kai  rankose turite savo rajono savivaldybės išduotą leidimą. 

2016-06-23  


Priedai: