Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Pranešimas apie įmones, laiku nepateikusias paraiškų TIPK leidimams gauti

2006-11-02

2006-11-02

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.103-3829), veiklos vykdytojas, eksploatuojantis Taisyklių 2 priede nurodytus įrenginius, paraišką regiono aplinkos apsaugos departamentui turi pateikti prieš 2 mėnesius iki planuojamos veiklos pradžios.

Panevėžio RAAD turimais, bet ne galutiniais duomenimis, 2006 m. gruodžio 31 d. GIN leidimai baigiasi ir 2007 m. sausio 1 d. TIPK leidimus turi turėti 85 pagal Taisyklių 2 priedą ūkinę veiklą vykdantys veiklos objektai.

2006 m. spalio 31 d. baigėsi antro priedo įrenginių paraiškų TIPK leidimams gauti pateikimo terminas.

Pagal lapkričio 2 d. duomenis, paraiškų TIPK leidimams gauti nepateikė šios įmonės:

Panevėžio miestas

 1. UAB  "Atmetas".
 2. UAB "Multa Vita ir ko" (UAB "Ravitas").
 3. Ž.Šulskio įmonė.
 4. R.Masioko firma "Briva".
 5. UAB "Kavaska".
 6. UAB "Tepalita".

Panevėžio rajonas

 1. UAB "Paulinta".

Biržų rajonas

 1. Agluonos gyvenvietė.
 2. Kirdonių ŽŪB.
 3. R.Vištiejūnienės IĮ (Meilūnų gyv.).

Pasvalio rajonas

 1. UAB "Agvinta".
 2. Pasvalio apylinkių seniūnija.
 3. ŽŪB "Kiemeliai".
 4. Pušaloto seniūnija.
 5. UAB "Vikebas".
 6. ŽŪB "Mūša".
 7. ŽŪB "Žadeikoniai".
 8. ŽŪB "Pajiešmeniai".
 9. ŽŪK "Mikoliškio paukštynas" (I priedo įrenginys, paraišką TIPK leidimui gauti turėjo pateikti iki 2006-09-01).

Kupiškio rajonas

              -

Rokiškio rajonas

 1. VĮ Rokiškio miškų urėdija.
 2. UAB "Baltic Mills".
 3. UAB "Aila".

Vadovaujantis LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsniu, juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 512 straipsnį, neturint minėto leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, - užtraukia baudą piliečiams nuo 800 Lt iki 1500 Lt ir pareigūnams - nuo 1500 Lt iki 3000 Lt. Atitinkamai už išmestus teršalus, dirbant be leidimo, papildomai skaičiuojamas ieškinys.

Tikimės, kad objektai, nepateikę paraiškų suskubs jas parengti ir Naujuosius metus sutiks be papildomų rūpesčių.