Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Informacija apie Panevėžio RAAD priimtą sprendimą dėl Rokiškio rajone Čedasu dolomito telkinio panaudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2008-10-13

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ČEDASŲ DOLOMITO TELKINIO ĮSISAVINIMO LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Dolomito gavyba Rokiškio rajono Čedasų dolomito telkinyje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Trakų akmuo“, Senųjų Trakų kaimas, Senųjų Trakų seniūnija, LT-21007 Trakų rajonas, tel. 8 699 60 080, el. p.: trakuakmuo.@erdves.lt .

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Čedasų kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajonas, Panevėžio apskritis.

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas. G. Juozapavičiaus personalinė įmonė „Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT–08402, tel. 8 5 231 8178, el. p. magma@post.omnitel.net.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Detaliai išžvalgyti dolomito ištekliai, kurios planuojama naudoti, paplitę 35,2 ha plote, sudaro 4461 tūkst. m3. Dolomito klodas bus kasamas nenaudojant sprogdinimo. Kasybą karjere planuojama vykdyti visus metus. Metinė kasybos apimtis sudarys apie 600 tūkst. m3 skaldos. Kelias per Čedasų miestelį bus naudojamas tiktai pradiniame darbų etape. Detaliojo plano rengimo metu numatoma galimybė panaudojant lauko keliukus suprojektuoti kitą privažiavimo kelią. Šis apie 3 km ilgio kelias aplenks Čedasų miestelį ir Maneivos kaimą. Transportuojama produkcija iš Čedasų dolomito telkinio yra drėgna ir per daug rupi, kad dulkėtų. Karjero vidaus keliai ir žaliavos išvežimo kelias sausros metu bus laistomi. Dolomito klodo sausinimas karjere neįtakos vandens lygio Čedaso ežere, o tuo pačiu ir saugomų paukščių buveinių. Iškasus visą naudingąjį klodą, telkinio vietoje susidarys vidutiniškai 14 m gylio duobė, kuri visa prisipildys vandens. Rekultivavimo metu karjero šlaitai bus nulėkštinti, užpilti padermėmis ir dirvožemiu, apsėti žole bei apsodinti krūmais. Pakilusiuose virš vandens karjero šlaituose bus pasodintas miškas. Rekultivavimo darbai prasidės iškart, kai tiktai tam tikroje vietoje bus iškastas visas naudingas klodas.

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Nežiūrint to, kad karjero sausinimas paviršiniams Čedaso ežero aplinkos vandenims apčiuopiamos įtakos neturės, yra numatytos technologinės priemonės kiekvienos pakopos šiaurinį dolomito karjero šlaitą užpilti nelaidžiu dangos priemoliu, numetama iš karjero vandenį išleisti į Vyžuonos upę palei tėkmę aukščiau karjero ir dar iki pradedant kasybos darbus įrengti monitoringo postus bei pradėti paviršinio vandens lygių bei debito stebėjimus pagal Lietuvos geologijos ir geografijos instituto mokslininkų parengtą programą ir joje numatytą duomenų teikimą kontroliuojančioms institucijoms. Stebėjimo darbus telkinio naudotojas numato pradėti iškart, kai tiktai bus gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas išteklių naudojimui. UAB „Trakų akmuo“ yra įsipareigojęs finansuoti techninių priemonių įsigijimą stebėjimams (kaip numatyta PAV ataskaitoje) vykdyti, jų įrengimą, darbuotojų apmokymą, duomenų teikimą, pasiruošęs sudaryti specialių susitarimą su Sartų regioninio parko direkcija dėl ūkininkavimo tvarkos griežlių apsaugai svarbioje teritorijoje.

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados.

7.1. Panevėžio apskrities viršininko administracija 2008-05-14 raštu Nr. 20-1724-(1.23.)-110 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

7.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2008-05-12 raštu Nr. GD-5.39-520 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

7.3. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2007-05-23 raštu Nr. S-(1.23)-721 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys 2008-04-30 raštu Nr. 1.40.P-118 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

7.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2008-05-07 raštu Nr. 6-166 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. 2008-03-13 laikraštyje „Lietuvos žinios“ bei rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ buvo paskelbta apie dolomito gavybą Rokiškio rajono Čedasų dolomito telkinyje PAV ataskaitos viešą pristatymą 2008-03-29 Rokiškio kaimiškosios seniūnijoje salėje. Viešame pristatyme dalyvavo 7 visuomenės atstovų. Į visuomenės žodinius paklausimus buvo atsakyta žodžiu. Po viešo supažindinimu su PAV atskaita raštišku pasiūlymų negauta. Motyvuotų pasiūlymų nebuvo pateikta ir iki susitikimo. Viešo svarstymo su visuomene protokolas pateiktas ataskaitoje.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas 2008-10-03 priėmė sprendimą Nr. N5-6522, kad dolomito gavyba Rokiškio rajono Čedasų dolomito telkinyje Čedasų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. poveikio aplinkai požiūriu leistina pagal PAV ataskaitą.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą galima darbo dienomis Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamente, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriuje, Žvaigždžių 7, Panevėžys, tel. (8 45) 51 89 56.